Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.117 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.117 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς-Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων των κτιρίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας -ΠΕ Λάρισας

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 8.680,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα