Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.116 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.116 "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ (ΧΡΗΣΗ 2021)" (CPV: 45233141-9) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:180264

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 11 Μαΐου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα