Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.114 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.114 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ» (CPV 45233120-6) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 180305

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 600.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα