Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.113 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.113 «Αντιπλημμυρική προστασία και συντήρηση των Υδατορεμάτων ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων ΧΡΗΣΗ 2021» A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 180176

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα