Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.112 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.112 «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρανιά Αγία Παρασκευή Κονάκια» Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α/Α 164716)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 11 Μαΐου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα