Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.110 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.110 Η Δ. Τ. E. Π. Ε.Μαγνησίας & Σποράδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου με τίτλο:«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 16 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 30.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα