Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.108 Τεχνικά Έργα - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.108 "Συντήρηση οδικού δικτύου από Ξηρόκαμπο Δήμου Μετεώρων προς Γέφυρα Ντελλή" Π.Ε. Τρικάλων

Τεχνικά Έργα - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα