Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.99 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.99 Καθαριότητα δομών των υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας (α/α διακήρυξης 03/2021 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 108083)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 02 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 246.636,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα