Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.97 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.97 Στερέωση βραχωδών πρανών στο Σπήλαιο Θεόπετρας Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α 164699)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 20 Απριλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.779.785,44 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα