Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.86 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.86 Μελέτη Ανατολικής παράκαμψης Λάρισας: Τμήμα από Ι/Κ ΠΕΟ Βόλου έως Ι/Κ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Α/Α 179771

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 04 Μαΐου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 734.634,84 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα