Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.75 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.75 Καθαρισμός Ποταμού Καλέτζη Π.Ε.Καρδίτσας

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα