Διοικητικές Πράξεις (Εγκύκλιοι, Αποφάσεις, κλπ)

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις Διοικητικές Πράξεις (Αποφάσεις) της Διοίκησης, που αφορούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Αρχικά βλέπετε τις αποφάσεις των τελευταίων 30 ημερών.
Για περαιτέρω αναζήτηση, καθορίστε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια...
Αρμόδια Διεύθυνση:
Είδος Συναλλαγής:
Από Ημ.Απόφασης:
 
Έως Ημ.Απόφασης:
 
Χαρακτηριστική λέξη:
Αποτελέσματα Αναζήτησης: 33
Ημ.Απόφ.
Τίτλος εγγράφου
Δ/νση
Ημ.Δημ/σης
20/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
20/10/2017
20/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
20/10/2017
18/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
18/10/2017
16/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
16/10/2017
16/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
16/10/2017
12/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
12/10/2017
12/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
12/10/2017
10/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
10/10/2017
09/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
09/10/2017
09/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
09/10/2017
09/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
09/10/2017
05/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
05/10/2017
05/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
05/10/2017
05/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
05/10/2017
05/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
05/10/2017
04/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
04/10/2017
04/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
04/10/2017
04/10/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
04/10/2017
29/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
29/09/2017
29/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
29/09/2017
28/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
28/09/2017
28/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
28/09/2017
27/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
27/09/2017
27/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
27/09/2017
25/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
25/09/2017
25/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
25/09/2017
22/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
22/09/2017
22/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
22/09/2017
21/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
21/09/2017
20/09/2017
Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σπ...
20/09/2017