2017.84
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/4/2017
Άμεσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών απο τη θεομηνία της 21.5.2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων.

Καταληκτική ημερομηνία: 23/5/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)