2017.76
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/4/2017
Διαπλάτυνση δρόμου στο 33ο χλμ. ΠΕΟ Λάρισας-Ελασσόνας

Καταληκτική ημερομηνία: 4/5/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € (με ΦΠΑ)