Αντιπεριφερειάρχες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν: τέσσερεις (4) Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) και τρεις (3) Θεματικοί.

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας
τηλ.: 2413.511191-2

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας
τηλ.: 24213.52713

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων
τηλ.: 24310.27445

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας
τηλ.: 24413.50102

Αντιπεριφερειάρχης Προσφυγικού-Μεταναστευτικού, Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού
Χατζόπουλος Βασίλειος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Κίτσιος Γεώργιος

Αντιπεριφερειάρχης Απασχόλησης και Εμπορίου
Παιδής Αθανάσιος

Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας
Νούσιος Κωνσταντίνος

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γής, Ευρωπ.προγρ.