• 21/2/2018
  Μ.Π.Ε. Εκκοκκιστήριο βάμβακος ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. Δ. Κιλελέρ σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος με ταυτόχρονη εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας συνολικής ισχύος 1MW, ιδιοκτησίας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., που βρίσκεται στο 25ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, στην Τ.Κ. Αχιλλείου του Δ. Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018
 • 21/2/2018
  ΑΕΠΟΛατομείο αδρανών υλικών ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Δ. Λαρισαίων
  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το λατομείου αδρανών υλικών της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», στη θέση «Καλντήρμα», Δήμου Λάρισας, Π. Ε. Λάρισας.
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών κωδ.2423403 Πυργετός Δ. Τεμπών σε ισχύ
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία «242 3403 ΠΥΡΓΕΤΟΣ» της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ., σε θέση πλησίον του οικισμού «Πυργετός» στο Δήμο Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ σταθμός κιν. τηλ. COSMOTE κωδ.θεσης "140 4337-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Χ", Δ.Αγιάς σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «140 4337-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Χ» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένος στο ύψωμα ΄Ράχες-Λυκάκι΄ του Αγιοκάμπου, στο Δήμο Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ σταθμός κιν. τηλ. COSMOTE κωδ.θεσης "140 4341-ΚΟΙΛΑΔΑ Χ", Δ.Λαρισαίων σε ισχύ
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1404341-ΚΟΙΛΑΔΑ Χ» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Πρόχωμα» στο Δήμο Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
 • 5/2/2018
  ΑΕΠΟ "Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Σκοπέλου", θέση Καμίνια, Δ. Σκοπέλου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση-Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του υφιστάμενου έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Σκοπέλου», στη θέση Καμίνια, του Δήμου Σκοπέλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 23/1/2018
  ΑΕΠΟ του έργου Αγωγός Φυσικού Αερίου ΑΜΠΕΛΙΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ και τις εγκαταστάσεις του
  ΑΕΠΟ του έργου : Αγωγός Φυσικού Αερίου ΑΜΠΕΛΙΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ και τις εγκαταστάσεις του, Π.Ε. Λάρισας , Καρδίτσας και Τρικάλων.
 • 19/1/2018
  ΑΕΠΟ Σιδηροδρομική σύνδεση ΒΙΠΕ -2Βόλου
  Τροποποίηση της υπ. Αρ. 195216/11.1.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΚΠ0-Θ) Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. – 2 Βόλου με το δίκτυο του ΟΣΕ, ολοκλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων γραμμών στην Νέα Διαλογή και συγκροτήματα σταθμών», για την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης.
 • 16/1/2018
  ΜΠΕ Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κάτω Σωτηρίτσας» Δ. Αγιάς σε ισχύ
  Mελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κάτω Σωτηρίτσας» στο Δ. Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018
 • 4/1/2018
  ΜΠΕ μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.Β.Ε. Δ. Τρικκαίων
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με παράλληλη κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, με την επωνυμία «ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μεγάρχης, του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018