Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Ροδιάς Δήμου Τυρνάβου

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.886.393,46€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Έργο για την αναβάθμιση της περιοχής και με τη διενέργεια παρεμβάσεων και τη δημιουργία βασικών υποδομών στον αστικό ιστό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκων στη συνοικία των ROMA.
Φωτογραφικό υλικό