Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Απιδανού ποταμού

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 331.157,25€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Το έργο αφορούσε ανάπλαση συνολικής έκτασης 12 στρεμμάτων, στο κέντρο των Φαρσάλων. Ο χώρος χαρακτηρίζεται ως ιστορικής σημασίας διότι υπάρχουν στοιχεία από τις πηγές του Απιδανού Ποταμού. Πραγματοποιήθηκε κατασκευή νέων χώρων πρασίνου, κατασκευή υδάτινου καναλιού με εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός του χώρου, οδοστρωσία των περιμετρικών οδών.
Φωτογραφικό υλικό