Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς- Μουρεσίου

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.172.768,10€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Στόχος του έργου αυτούείναι να καλύψει τα εν λόγω σχολεία με τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να λειτουργήσουν ολοκληρωμένακαι να εκπληρώσουν το βασικό τους στόχο, που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Φωτογραφικό υλικό