Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Καλών Νερών

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 2.200.000,00€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Παραδόθηκε ένα σύγχρονο σχολείο 10 αιθουσών, με βοηθητικούς χώρους, όπως γραφεία των διδασκόντων, αλλά και ένας πολυχώρος για εκδηλώσεις κ.α.. Τα Καλά Νερά είχαν ανάγκη ένα τέτοιο σύγχρονο σχολείο αρμονικά ενταγμένο στο οικιστικό παραδοσιακό γνώρισμα της περιοχής.
Φωτογραφικό υλικό