Ανέγερση 1ου Λυκείου Καρδίτσας

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 4.870.000,00€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Με το σχολείο αυτό λύθηκε το κτιριακό πρόβλημα, που υπήρχε στην περιοχή. Δημιουργήθηκε μια σύγχρονη τριώροφη σχολική υποδομή συνολικής επιφάνειας 3.350 τ.μ. με 28 συνολικά αίθουσες διδασκαλίας, που δημιουργεί προϋποθέσεις αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου και της δημόσιας παιδείας.

Φωτογραφικό υλικό