Προσθήκες Εγκαταστάσεων Τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.693.710,00€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και με την υπάρχουσα δομή του, για να μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση. Στηρίζουμε έμπρακτα το τμήμα Κτηνιατρικής δημιουργώντας 2 νέα κτίρια συνολικού εμβαδού 686,26 τ.μ.
Φωτογραφικό υλικό