Ανέγερση 15ου Γυμνασίου – 15ου Λυκείου Λάρισας

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 1.756.283,66€   Πληρωμές: 1.731.223,92€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο συνολικού εμβαδού 4840,14τμ
Φωτογραφικό υλικό