Κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€   Πληρωμές: 693.247,95€
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Φωτογραφικό υλικό