• 23/2/2017
  Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία»

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 87/10406/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων η οποία καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμούς και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης.
  Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.
  Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Κέντρο
  Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410-77361.

 • 1/2/2017
  Ολοκλήρωση κατάθεσης φακέλων νέων γεωργών

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η παραλαβή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Υποβλήθηκαν συνολικά 962 φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με τις αντίστοιχες αιτήσεις πληρωμής της Α’ δόσης - που αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι ( περίπου 14.000 ευρώ ανά εγκεκριμένο δικαιούχο)- στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας.
  Το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) της παραγωγής της εκμετάλλευσης. Μέγιστο ποσό είναι τα 22.000 € (ζωική παραγωγή στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), ενώ για τις πεδινές και φυτική παραγωγή τα 17.000€ . Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης έχει εγκριθεί το ποσό των 25.500.000€ για ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 • 18/1/2017
  Ενιαία Κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων για το Βασικό και το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2016-2017

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρίκής Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η ενιαία κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων για το Βασικό και το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2016-2017.
  Οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, εντός δέκα (10) ημέρων από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

 • 4/1/2017
  Πληρωμή προγράμματος "Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων" για το έτος εφαρμογής 2014 και για τις δύο προσκλήσεις.

  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί, η αναλυτική ονομαστική κατάσταση πληρωμών και η κατάσταση των απορριπτόμενων, της Δράσης 2.3 (Β) ΄΄Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων΄΄, της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 16228/23-11-2012, του 3ου έτους εφαρμογής (2014) και της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6777/26-3-2013, του 2ου έτους εφαρμογής (2014), στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί των οδών Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, στη Λάρισα (γραφείο 3, αρμόδια γεωπόνος Χριστίνα Κοντογιάννη, τηλ.2413511145).
  Το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι ανέρχεται στις 9.711,60 ευρώ.
  Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων είναι από τηνΠέμπτη 29-12-2016έως και την Τετάρτη 4-1-2017.