Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2017.183 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 20 Jul 2017 14:56:00 GMT Συντήρηση στο οδικο δίκτυο Μαγνησιας (ασφαλτικα,σημανση, ασφαλεια) χρηση 2017-2018
Λήξη: 22/08/2017, Προϋπολογισμός: 1800000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.182 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 20 Jul 2017 14:20:00 GMT Περίφραξη του Νέου Κέντρου Υγείας Σκιάθου
Λήξη: 10/08/2017, Προϋπολογισμός: 89000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.181 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 20 Jul 2017 10:38:00 GMT Λήξη: 31/07/2017, Προϋπολογισμός: 60000.00€ ]]> <![CDATA[ 2017.180 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 20 Jul 2017 10:37:00 GMT Έμφραξη Φράγματος –Πλήρωση Ταμιευτήρα και Λοιπές Εργασίες στο Φράγμα Ληθαίου
Λήξη: 01/08/2017, Προϋπολογισμός: 1950000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.179 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 20 Jul 2017 08:50:00 GMT Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Οδού Γόμφοι-Λαζαρίνα –Συνεχιζόμενη Εργολαβία 2015
Λήξη: 03/08/2017, Προϋπολογισμός: 120000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.178 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 19 Jul 2017 12:03:00 GMT Λήξη: 28/07/2017, Προϋπολογισμός: 1798.52€ ]]> <![CDATA[ 2017.177 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 13 Jul 2017 12:01:00 GMT Λήξη: 22/08/2017, Προϋπολογισμός: 100000.00€ ]]> <![CDATA[ 2017.176 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 11 Jul 2017 13:54:00 GMT Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
Λήξη: 03/08/2017, Προϋπολογισμός: 14500.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.173 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 07 Jul 2017 13:17:00 GMT καθαριότητας δομών της Π.Ε. Λάρισας (αρ. διακήρυξης 03/2017 - α/α ΕΣΗΔΗΣ: 43757)
Λήξη: 31/07/2017, Προϋπολογισμός: 152000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.10 Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 23 Jan 2017 14:46:00 GMT ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έως τις 31/12/2017.

Λήξη: 31/12/2017, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>
<![CDATA[ 2016.296 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 23 Dec 2016 09:37:00 GMT ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. Λάρισας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017–31/12/2017.

Λήξη: 31/12/2017, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>