Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2017.248 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 22 Nov 2017 13:06:00 GMT Λήξη: 11/12/2017, Προϋπολογισμός: 29586.40€ ]]> <![CDATA[ 2017.244 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 13 Nov 2017 14:37:00 GMT Λήξη: 14/12/2017, Προϋπολογισμός: 73767.60€ ]]> <![CDATA[ 2017.237 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 31 Oct 2017 10:07:00 GMT «Συντήρηση , Αποκατάσταση ,Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Στηθαία Ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτυού & Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (πκ 2013ΕΠ01700015)»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 »


Λήξη: 27/11/2017, Προϋπολογισμός: 74000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.236 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 31 Oct 2017 10:01:00 GMT ΠΕΡΙΛΗΨΗ διακήρυξης του έργου «Συντήρηση , Αποκατάσταση , Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Στηθαία Ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτυού & Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (πκ 2013ΕΠ01700015)» για το υποέργο 55, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 »
Λήξη: 27/11/2017, Προϋπολογισμός: 74000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.232 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 20 Oct 2017 09:06:00 GMT Αριθμός Διαγωνισμού Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 66464

Λήξη: 30/11/2017, Προϋπολογισμός: 6900000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.10 Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 23 Jan 2017 14:46:00 GMT ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έως τις 31/12/2017.

Λήξη: 31/12/2017, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>
<![CDATA[ 2016.296 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 23 Dec 2016 09:37:00 GMT ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. Λάρισας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017–31/12/2017.

Λήξη: 31/12/2017, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>