Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2017.216 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 21 Sep 2017 15:31:00 GMT μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Λάρισας για νέα δρομολόγια που έχουν προκύψει μετά την προκήρυξη του αριθ. 03/2016 διαγωνισμού
Λήξη: 26/09/2017, Προϋπολογισμός: 224568.96€ ]]>
<![CDATA[ 2017.211 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Sep 2017 14:22:00 GMT "Πρόσθετες εργασίες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εργασίες αυλείου χώρου" στο έργο "Κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων"
Λήξη: 03/10/2017, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.210 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Sep 2017 11:03:00 GMT Λήξη: 25/09/2017, Προϋπολογισμός: 4340.00€ ]]> <![CDATA[ 2017.209 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Sep 2017 10:53:00 GMT
Λήξη: 25/09/2017, Προϋπολογισμός: 4836.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.204 Τεχνικά Έργα, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 07 Sep 2017 09:25:00 GMT ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ :
3Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ¨


Λήξη: 03/10/2017, Προϋπολογισμός: 30000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.202 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 05 Sep 2017 13:59:00 GMT Λήξη: 09/10/2017, Προϋπολογισμός: 400000.00€ ]]> <![CDATA[ 2017.201 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 04 Sep 2017 20:18:00 GMT
ΠΑΡΑΚΑΛΩ κοιτάξτε την διευκρίνιση
Λήξη: 25/09/2017, Προϋπολογισμός: 74000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2017.10 Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 23 Jan 2017 14:46:00 GMT ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έως τις 31/12/2017.

Λήξη: 31/12/2017, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>
<![CDATA[ 2016.296 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 23 Dec 2016 09:37:00 GMT ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. Λάρισας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017–31/12/2017.

Λήξη: 31/12/2017, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>