Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.54 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 16 Feb 2018 09:53:00 GMT Συντήρηση της Επ.Ο.Λάρισας-Καρδίτσας απο Ι/Κ Μεσοράχης έως όρια Νομού Λάρισας
Λήξη: 12/03/2018, Προϋπολογισμός: 1200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.53 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 15 Feb 2018 08:53:00 GMT Λήξη: 06/03/2018, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.52 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 15 Feb 2018 08:23:00 GMT Λήξη: 06/03/2018, Προϋπολογισμός: 140000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.51 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 14 Feb 2018 11:42:00 GMT Λήξη: 12/03/2018, Προϋπολογισμός: 810000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.39 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Feb 2018 14:44:00 GMT "Επέκταση Γέφυρας επί της αρ. 25 Πρωτεύουσας Επαρχιακής Οδού στο Τμήμα Αχλαδοχωρίου - Διάσελλου"
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 68924

Λήξη: 01/03/2018, Προϋπολογισμός: 600000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.37 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 05 Feb 2018 14:14:00 GMT Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 68887
Λήξη: 22/02/2018, Προϋπολογισμός: 1000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.36 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 02 Feb 2018 12:52:00 GMT Υποέργο : Συντήρηση - λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων - Έτους 2018
Λήξη: 26/02/2018, Προϋπολογισμός: 230640.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.35 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 02 Feb 2018 09:59:00 GMT Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ με α.α. συστήματος 68766
Λήξη: 28/02/2018, Προϋπολογισμός: 250000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.33 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Sun, 28 Jan 2018 18:59:00 GMT Λήξη: 02/03/2018, Προϋπολογισμός: 244700.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.32 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Sat, 27 Jan 2018 13:17:00 GMT Λήξη: 02/03/2018, Προϋπολογισμός: 244750.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.31 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 26 Jan 2018 15:08:00 GMT Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ α.α 68689

Λήξη: 22/02/2018, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.29 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 26 Jan 2018 11:52:00 GMT Λήξη: 22/02/2018, Προϋπολογισμός: 100000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.28 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 26 Jan 2018 08:01:00 GMT Λήξη: 02/03/2018, Προϋπολογισμός: 700000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.19 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jan 2018 08:19:00 GMT Υποέργο: "Βελτίωση - συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών νότιου τμήματος οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2017-2018"

Λήξη: 22/02/2018, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.16 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 18 Jan 2018 11:41:00 GMT Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α έργου: 68673
Λήξη: 20/02/2018, Προϋπολογισμός: 1800000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.14 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 17 Jan 2018 13:52:00 GMT Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 68653
Λήξη: 26/02/2018, Προϋπολογισμός: 300000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.12 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 16 Jan 2018 14:56:00 GMT Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 68550
Λήξη: 01/03/2018, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>