Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός στη θέση Βούναινα 8 του Δ. Κιλελέρ

ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός στη θέση Βούναινα 8 του Δ. Κιλελέρ

Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021
Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,652MW στη θέση ¨Βούναινα 8¨» της Τ.Κ. Βούναινων Δ.Ε. Κραννώνος, του Δ. Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2101451926

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα