Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 112,975MW ΘΕΣΕΙΣ μεσιακό φουρνιά παλιάμπελα δήμου φαρσάλων και δήμου αλμυρού

ΜΠΕ ΦΒ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 112,975MW ΘΕΣΕΙΣ μεσιακό φουρνιά παλιάμπελα δήμου φαρσάλων και δήμου αλμυρού

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 112,975MW στις θέσεις   ?Μεσιακό - Φουρνιά ?,  ?Παλιάμπελα ?,  ?Δέντρα – Χωριό 01 ?,? Δέντρα – Χωριό 02 ? & Παρτσάκι ? των Τ.Κ. Ναρθακίου & Φυλάκης, των Δ.Ε. Ναρθακίου & Αλμυρού, των Δ. Φαρσάλων & Αλμυρού, των Π.Ε. Λάρισας & Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2204754721

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα