Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ κατασκευή 2 ΑΣΠΗΕ 27 MW θέσεις Αυγό και Λαπατα του Δήμου Πύλης των GREEN VELOCITY 1MIKE & WIND ENERGY FACILITY MIKE.

ΜΠΕ κατασκευή 2 ΑΣΠΗΕ 27 MW θέσεις Αυγό και Λαπατα του Δήμου Πύλης των GREEN VELOCITY 1MIKE & WIND ENERGY FACILITY MIKE.

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία δύο(2) ΑΣΠΗΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW και συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,6 MW στις θέσεις “ΑΥΓΟ” και “ΛΑΠΑΤΑ”, των Δ.Ε. Αιθήκων & Πινδέων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των “GREEN VELOCITY 1MIKE” & “WIND ENERGY FACILITY MIKE”.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2208819728

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα