Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.204 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.204 Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού για τις Αίθουσες θεωρητικής εξέτασης σημάτων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 28.024,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα