Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.203 Μίσθωση Ακινήτων - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.203 Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου ενός τεμαχίου αναδασμού έτους 1991 του αγροκτήματος Σιτοχώρου Π.Ε. Λάρισας

Μίσθωση Ακινήτων - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 10:30 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα