Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.163 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.163 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Μ.Σ. προκηρύσσει διεθνή ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας :"ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ») (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :173000)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 1.600.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα