Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.162 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.162 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικου πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 23:59 Προϋπολογισμός: 300.251,98 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα