Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.161 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.161 «Υποστηρικτικές Δράσεις Προειδοποιησης / Πρόληψης». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192681

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 14:30 Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα