Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.156 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.156 Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί -Άρση Καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας 2022-2023-2024

Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Βόρειου Τομέα Π.Ε. Λάρισας ετών 2022-2023
 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 170613

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 350.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα