Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.56 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.56 Εθνική Οδός 3 Λάρισα - Φάρσαλα με Α/Α Συστήματος 158732

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 09:30 Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα