Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.55 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.55 Αρ. 2/2021 Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων υπηρεσιών των Π.Ε.Μ.Σ., διάρκειας ενός έτους

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα