Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.52 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.52 Κατασκευή φράγματος αναστόμωσης πηγών ΒΡΥΣΙΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 02 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 10:30 Προϋπολογισμός: 2.083.200,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα