Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.51 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.51
«Ηλεκτροφωτισμός κόμβων αρμοδιότητας ΠΕ Τρικάλων» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 142719)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα