Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.50 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.50 Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Τμήμα Νεράϊδα - Εθνική Οδός Φάρσαλα - Βόλος (Δ. Φαρσάλων) από Θεομηνία.
Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ  120756

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 09:30 Προϋπολογισμός: 240.200,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα