Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.49 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.49 Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για το έτος 2021 (αριθ. διακήρυξης 01/2021 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 106495)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 162.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα