Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.11 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.11 Εκπόνηση σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (CPV 79421200-3)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 09:00 Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα