Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.8 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.8 Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση εντύπου υλικού, για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 1.500,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα