Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.3 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.3 Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Μαγνησίας απο τη θεομηνία 4 & 5/4/2020 (Ασφαλτικά περιοχής Δ.Ζαγοράς)
α.α. συστήματος 95025

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα