Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.1 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.1 «Ενίσχυση εθνικού δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΑΑ ΕΣΗΔΗ:104.723

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 1.025.108,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα