Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.262 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2020.262 Καθαρισμός και
Διευθετήσεις Ρεμάτων Δήμου Τεμπών μετέπειτα θεομηνίας

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 2.600.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα