Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.258 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2020.258 Μελέτη οδοποιϊας Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: Βελτίωση οδικού τμήματος από χ.θ. 2+880 έως χ.θ. 15+790 & μελέτη οδικού τμήματος από χ.θ. 15+790 έως χ.θ. 19+000 περίπου. Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ 94103

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 1.303.741,63 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα